zondag 12 september 2010

Uitslag wedstrijd 9 : Kanaal plassendale (12/09)

1 Vandeweyer W. 11290
2 Buelens P. 6050
3 Pynebrouck D. 1920
4 Vermote P. 1110
5 Deblieck K. 1820
6 Titeca E. 770
7 Regheere M. 1760
8 Depuydt A. 490
9 Vanhoutte W. 1740
10 Saesen R. 230
11 Vandewalle W. 940
12 Vanseveren F. 210
13 Vanacker W. 820
14 Boucquez M. 70
15 Debrulle G. NG
15 Degraeve F. NG
15 Desnouck R. NG
15 Ghewy M. NG
15 Hauweele W. NG
15 Leys L. NG
15 Pynebrouck W. NG
15 Sabot W. NG
15 Triest U. NG
15 Vandenberghe B. NG
15 Vandenmeulebroucke K. NG
15 Vanhoutte S. NG

zondag 5 september 2010

Uitslag wedstrijd 8 : Ijzer (05/09)

1 Debrulle G. 3540
2 Vanhoutte S. 2370
3 Depuydt A. 2330
4 Leys L. 1930
5 Pynebrouck D. 1500
5 Vandeweyer W. 1500
7 Vanhoutte W. 1410
8 Saesen R. 330
9 Boucquez M. 1380
10 Sabot W. 250
11 Vermote P. 1350
12 Vanseveren F. 210
13 Regheere M. 1150
14 Vandewalle W. 200
15 Ghewy M. 1090
16 Hauweele W. 140
17 Titeca E. 920
18 Vanacker W. 0
19 Buelens P. NG
19 Deblieck K. NG
19 Degraeve F. NG
19 Desnouck R. NG
19 Pynebrouck W. NG
19 Triest U. NG
19 Vandenberghe B. NG
19 Vandenmeulebroucke K. NG

zondag 22 augustus 2010

Uitslag wedstrijd 7 : Spaarbekken (22/08)

1 Pynebrouck W. 7780
2 Saesen R. 3880
3 Vandeweyer W. 4320
4 Vandenberghe B. 3750
5 Vermote P. 3730
6 Vanhoutte W. 3160
7 Deblieck K. 3680
8 Debrulle G. 2800
8 Pynebrouck D. 2800
10 Regheere M. 3480
11 Vandewalle W. 2650
12 Sabot W. 2070
13 Titeca E. 2630
14 Leys L. 1800
15 Vanacker W. 2150
16 Depuydt A. 1390
17 Vanhoutte S. 1550
18 Ghewy M. 960
19 Buelens P. 900
20 Hauweele W. 420
21 Vanseveren F. 670
22 Desnouck R. 210
23 Boucquez M. 570
24 Degraeve F. NG
24 Triest U. NG
24 Vandenmeulebroucke K. NG

zondag 8 augustus 2010

Uitslag wedstrijd 6 : Kanaal Plassendale (08/08)

1 Debrulle G. 2710
2 Leys L. 1990
3 Titeca E. 1590
4 Boucquez M. 1580
5 Regheere M. 1530
6 Vandeweyer W. 1210
7 Vanhoutte S. 1160
8 Vanseveren F. 970
9 Vandewalle W. 1110
10 Vanhoutte W. 540
11 Sabot W. 440
12 Vandenberghe B. 500
13 Deblieck K. 440
14 Buelens P. 320
15 Hauweele W. 340
16 Saesen R. 150
17 Vanacker W. 220
18 Ghewy M. 120
19 Vermote P. 130
20 Desnouck R. 110
21 Degraeve F. NG
21 Depuydt A. NG
21 Pynebrouck D. NG
21 Pynebrouck W. NG
21 Triest U. NG
21 Vandenmeulebroucke K. NG

zondag 18 juli 2010

Uitslag wedstrijd 5 : Spaarbekken (18/07)

1 Debrulle G. 7630
2 Leys L. 7030
3 Regheere M. 6360
4 Vermote P. 5250
5 Pynebrouck W. 5450
6 Vanhoutte S. 4620
7 Pynebrouck D. 4520
8 Vandeweyer W. 4180
9 Vandenberghe B. 4100
10 Sabot W. 3650
11 Buelens P. 3420
12 Deblieck K. 3220
13 Titeca E. 3100
14 Hauweele W. 1690
15 Saesen R. 2630
16 Boucquez M. 1570
17 Vanhoutte W. 2110
18 Vanacker W. 1450
19 Depuydt A. 1720
20 Vanseveren F. 980
21 Vandewalle W. 1230
22 Ghewy M. 690
23 Desnouck R. 140
24 Degraeve F. NG
24 Triest U. NG
24 Vandenmeulebroucke K. NG

zondag 11 juli 2010

Uitslag wedstrijd 4 : Spaarbekken (11/07)

1 Vandeweyer W. 16690
2 Regheere M. 5620
3 Leys L. 7820
4 Titeca E. 5180
5 Vermote P. 6990
6 Pynebrouck W. 4640
7 Vandenberghe B. 6470
8 Vanhoutte W. 4500
9 Pynebrouck D. 5360
10 Debrulle G. 4260
11 Saesen R. 5200
12 Deblieck K. 3700
13 Vanhoutte S. 4530
14 Vanseveren F. 2820
15 Depuydt A. 3800
16 Vandewalle W. 2110
17 Buelens P. 2260
18 Vanacker W. 1220
19 Hauweele W. 1660
20 Ghewy M. 1050
21 Boucquez M. 1430
22 Desnouck R. 400
23 Degraeve F. NG
23 Sabot W. NG
23 Triest U. NG
23 Vandenmeulebroucke K. NG

zondag 27 juni 2010

Uitslag wedstrijd 3 : Kanaal Plassendale (27/06)

1 Vandeweyer W. 500
1 Vermote P. 500
3 Saesen R. 240
4 Vanhoutte W. 120
5 Vanseveren F. 380
6 Boucquez M. 60
7 Degraeve F. 260
8 Vanacker W. 50
9 Regheere M. 150
10 Pynebrouck D. 40
11 Debrulle G. 130
12 Titeca E. 40
13 Buelens P. 0
13 Deblieck K. 0
13 Depuydt A. 0
13 Desnouck R. 0
13 Ghewy M. 0
13 Hauweele W. 0
13 Pynebrouck W. 0
13 Sabot W. 0
13 Vanhoutte S. 0
22 Leys L. NG
22 Triest U. NG
22 Vandenberghe B. NG
22 Vandenmeulebroucke K. NG
22 Vandewalle W. NG

zondag 20 juni 2010

Volgende wedstrijd 27 juni : Rattevalle

De volgende wedstrijd wordt betwist in het kanaal Plassendale, aan de Rattevalle

Uitslag wedstrijd 2 : Spaarbekken (20/06)

1 Vermote P. 4810
2 Degraeve F. 3880
3 Pynebrouck D. 3810
3 Vanhoutte W. 3810
5 Regheere M. 3400
6 Buelens P. 1990
7 Vanhoutte S. 3220
8 Hauweele W. 1790
9 Vandeweyer W. 1630
10 Vandewalle W. 1300
11 Leys L. 1530
12 Saesen R. 840
13 Debrulle G. 1410
14 Deblieck K. 650
15 Pynebrouck W. 1200
16 Titeca E. 640
17 Boucquez M. 460
18 Vanacker W. 0
19 Depuydt A. NG
19 Desnouck R. NG
19 Ghewy M. NG
19 Sabot W. NG
19 Triest U. NG
19 Vandenberghe B. NG
19 Vandenmeulebroucke K. NG
19 Vanseveren F. NG

zondag 6 juni 2010

Uitslag wedstrijd 1 : Kanaal Plassendale (06/09)

1 Titeca E. 870
2 Boucquez M. 520
3 Saesen R. 300
4 Vermote P. 130
5 Degraeve F. 20
6 Buelens P. 0
6 Deblieck K. 0
6 Debrulle G. 0
6 Depuydt A. 0
6 Ghewy M. 0
6 Hauweele W. 0
6 Leys L. 0
6 Pynebrouck D. 0
6 Pynebrouck W. 0
6 Vanacker W. 0
6 Vandewalle W. 0
6 Vandeweyer W. 0
6 Vanhoutte S. 0
6 Vanhoutte W. 0
6 Vanseveren F. 0
7 Desnouck R. NG
7 Regheere M. NG
7 Sabot W. NG
7 Triest U. NG
7 Vandenberghe B. NG
7 Vandenmeulebroucke K. NG

vrijdag 9 april 2010

Kalender voor seizoen 2010

1) zondag 6 juni - Kanaal Plassendale
2) zondag 20 juni - Spaarbekken Bloso
3) zondag 27 juni - Kanaal Plassendale (koningschap)
4) zondag 11 juli - Spaarbekken Bloso
5) zondag 18 juli - Ijzer
6) zondag 8 augustus - Kanaal Plassendale
7) zondag 22 augustus - Spaarbekken Bloso
8) zondag 5 september - Kanaal Plassendale
9) zondag 12 september - Ijzer
10) zondag 26 september - Spaarbekken Bloso

maandag 18 januari 2010

Algemene ledenvergadering 2010

Onze algemene ledenvergadering gaat door op vrijdag 9 april 2010 om 19u00

Uitslag Seizoen 2009 - Eindklassement

1 Vandeweyer W 14
2 Pynebrouck W 27
3 Vermote P 28
4 Vanhoutte W 29
5 Titeca E 30
6 Regheere M 31
7 Deblieck K 35
8 Debrulle G 37
9 Saesen R 37
10 Vanhoutte S 38
11 Pynebrouck D 38
12 Leys L 41
13 Vanseveren F 50
14 Depuydt A 51
15 Vermote G 56
16 Vandenberghe B 59
17 Buelens P 63
18 Degraeve F 65
19 Sabot W 85
20 Hauweele W 94
21 Vandewalle W 96
22 Boucquez M 96
23 Desnouck R 101
24 Ghewy M 119

Uitslag Seizoen 2009 - Beker R. Vandromme

1 Vandeweyer W 33060
2 Regheere M 27020
3 Titeca E 26980
4 Vermote P 26440
5 Pynebrouck W 20740
6 Vanhoutte S 20210
7 Deblieck K 19600
8 Vanhoutte W 19520
9 Depuydt A 17700
10 Saesen R 17220
11 Debrulle G 16950
12 Pynebrouck D 16380
13 Leys L 15650
14 Vandenberghe B 15620
15 Vermote G 14080
16 Buelens P 14060
17 Vanseveren F 13220
18 Degraeve F 12750
19 Hauweele W 8700
20 Sabot W 6900
21 Vandewalle W 6380
22 Boucquez M 5560
23 Desnouck R 5540
24 Ghewy M 2210
25 Triest U 880