zondag 4 september 2011

Wedstrijd 7 - Ijzer Tervate - 4/09

1 Vandeweyer W. 4570
1 Sabot W. 3610
2 Leys L. 3480
2 Pynebrouck D. 2680
3 Titeca E. 2780
3 Lee J. 2390
4 Depuydt A. 2680
4 Deblieck K. 1660
5 Vanhoutte W. 1970
5 Vermote P. 1590
6 Vanacker W. 1490
6 Buelens P. 1200
7 Belmans J. 950
7 Vandenberghe B. 820
8 Saesen R. 800
8 Degraeve F. 710
9 Boucquez M. 740
9 Debrulle G. 620
10 Vanhoutte S. 590
10 Hauweele W. 550
11 Regheere M. 460
11 Vandewalle W. 0
12 Desnouck R. NG
12 Ghewy M. NG
12 Moustie A. NG
12 Pynebrouck W. NG
12 Ygodt L. NG

zondag 21 augustus 2011

Wedstrijd 6 - Ijzer Tervate - 21/08

1 Debrulle G. 3170
1 Vandeweyer W. 2840
2 Leys L. 2750
2 Belmans J. 2700
3 Titeca E. 2630
3 Vandewalle W. 1960
4 Regheere M. 2310
4 Vermote P. 900
5 Lee J. 1430
5 Buelens P. 820
6 Vanacker W. 1380
6 Deblieck K. 360
7 Vanhoutte S. 860
7 Sabot W. 290
8 Vanhoutte W. 780
8 Hauweele W. 280
9 Depuydt A. 270
9 Ygodt L. 180
10 Pynebrouck W. 190
10 Vandenberghe B. 150
11 Boucquez M. 120
11 Pynebrouck D. 0
12 Degraeve F. NG
12 Desnouck R. NG
12 Ghewy M. NG
12 Moustie A. NG
12 Saesen R. NG

vrijdag 19 augustus 2011

Wedstrijd 6 - 21/08

hallo,

Wegens barslechte vangstmeldingen uit Plassendale vaart, wordt de wedstrijd van zondag 21/8 vervist op de Ijzer thv Tervaete (idem als vorige vrijdag) met lottrekking om 07h00.

Eddy

vrijdag 12 augustus 2011

Wedstrijd 5 - Ijzer Tervate - 12/8

1 Vandeweyer W. 16310
1 Pynebrouck D. 7150
2 Regheere M. 6980
2 Titeca E. 6440
3 Vandewalle W. 6470
3 Leys L. 3710
4 Vermote P. 5550
4 Debrulle G. 3330
5 Pynebrouck W. 5320
5 Vanacker W. 5320
5 Saesen R. 3240
6 Vanhoutte W. 2960
7 Vanhoutte S. 3900
7 Belmans J. 2660
8 Degraeve F. 2760
8 Vandenberghe B. 1830
9 Ygodt L. 2170
9 Buelens P. 1670
10 Depuydt A. 1450
10 Lee J. 1390
11 Boucquez M. 1410
11 Sabot W. 960
12 Hauweele W. 1040
13 Deblieck K. NG
13 Desnouck R. NG
13 Ghewy M. NG
13 Moustie A. NG

zondag 7 augustus 2011

Wedstrijd 5 - 12/8

Wedstrijd van vrijdag 12/8 wordt zonder tegenbericht betwist in de Ijzer (Kapelletje-Tervate). Nummers om 16h15. Vissen 17h30-20h30.
Mag ik nogmaals vragen om de eventuele AFWEZIGHEID te laten weten!

Mvg,

Eddy

vrijdag 5 augustus 2011

Wedstrijd 4 - Ijzer (Bloso) - 5/08/11

1 Debrulle G. 4590
1 Vandeweyer W. 3820
2 Vanhoutte W. 4180
2 Vermote P. 3420
3 Sabot W. 3680
3 Vandewalle W. 2790
4 Titeca E. 2680
4 Vandenberghe B. 1710
5 Saesen R. 2200
5 Leys L. 1690
6 Hauweele W. 2100
6 Regheere M. 800
7 Boucquez M. 1560
7 Vanacker W. 150
8 Buelens P. 1400
8 Deblieck K. 20
9 Ygodt L. 990
9 Belmans J. 0
9 Vanhoutte S. 0
10 Pynebrouck W. 780
11 Lee J. 0
12 Degraeve F. NG
12 Depuydt A. NG
12 Desnouck R. NG
12 Ghewy M. NG
12 Moustie A. NG
12 Pynebrouck D. NG

zondag 10 juli 2011

Wedstrijd 3 - Ijzer (Bloso) - 10/07/11

1 Vermote P. 6910
1 Leys L. 3850
2 Titeca E. 4960
2 Vandeweyer W. 3710
3 Debrulle G. 3600
3 Pynebrouck D. 3220
4 Hauweele W. 3440
4 Vandenberghe B. 2750
5 Belmans J. 3420
5 Regheere M. 2100
6 Vanhoutte W. 2430
6 Sabot W. 2080
7 Boucquez M. 2390
7 Degraeve F. 2070
8 Lee J. 1850
8 Ygodt L. 1570
9 Vandewalle W. 1690
9 Deblieck K. 1430
10 Pynebrouck W. 1080
10 Vanhoutte S. 970
11 Depuydt A. 1000
11 Ghewy M. 750
12 Buelens P. 700
12 Vanacker W. 450
13 Saesen R. 410
14 Desnouck R. NG
14 Moustie A. NG

zondag 26 juni 2011

Wedstrijd 2 - Ijzer (Bloso) - 26/06/11

1 Vandewalle W. 2770
1 Vanhoutte W. 2510
2 Deblieck K. 2590
2 Belmans J. 2030
3 Vanhoutte S. 2050
3 Vermote P. 2050
3 Depuydt A. 1640
4 Lee J. 1580
5 Debrulle G. 2030
5 Titeca E. 1570
6 Vanacker W. 1400
6 Vandeweyer W. 1290
7 Ygodt L. 1210
7 Leys L. 1200
8 Vandenberghe B. 1180
8 Buelens P. 1150
9 Regheere M. 890
9 Saesen R. 430
10 Pynebrouck D. 850
10 Hauweele W. 300
11 Boucquez M. 530
11 Ghewy M. 150
12 Sabot W. 150
13 Degraeve F. NG
13 Desnouck R. NG
13 Moustie A. NG
13 Pynebrouck W. NG

donderdag 23 juni 2011

Wedstrijd 26/6

Wedstrijd van zondag 26/6 wordt in Blosoput kant Sint-Joris gevist

zondag 5 juni 2011

Wedstrijd 1 - Kanaal Plassendale - 05/06/11

1 Vandeweyer W. 2820
1 Debrulle G. 2200
1 Belmans J. 2200
2 Degraeve F. 2720
3 Regheere M. 2580
3 Pynebrouck W. 1850
4 Deblieck K. 1720
4 Pynebrouck D. 1300
5 Vandewalle W. 1150
5 Vermote P. 1140
6 Vanhoutte W. 1020
6 Lee J. 810
7 Leys L. 920
7 Buelens P. 690
8 Hauweele W. 900
8 Boucquez M. 630
9 Titeca E. 520
9 Saesen R. 160
10 Ygodt L. 180
10 Vanacker W. 40
11 Vanhoutte S. 0
11 Moustie A. 0
Depuydt A. NG
Desnouck R. NG
Ghewy M. NG
Sabot W. NG
Vandenberghe B. NG

dinsdag 1 maart 2011

Kalender 2011

8 Wedstrijden

1) Zondag 05/06 Kanaal Plassendale

2) Zondag 26/06 Ijzer

3) Zondag 10/07 Spaarbekken

4) Vrijdag 05/08 Spaarbekken
(avondwedstrijd 17u00 verzamelen, vissen van 18u00 - 20u45)

5) Vrijdag 12/08 Spaarbekken
(avondwedstrijd 17u00 verzamelen, vissen van 18u00 - 20u45)

6) Zondag 21/08 Kanaal Plassendale

7) Zondag 04/09 Ijzer

8) Zondag 25/09 SpaarbekkenWedstrijd Feeder/Match : Zondag 31/07 Spaarbekken

zondag 12 september 2010

Uitslag wedstrijd 9 : Kanaal plassendale (12/09)

1 Vandeweyer W. 11290
2 Buelens P. 6050
3 Pynebrouck D. 1920
4 Vermote P. 1110
5 Deblieck K. 1820
6 Titeca E. 770
7 Regheere M. 1760
8 Depuydt A. 490
9 Vanhoutte W. 1740
10 Saesen R. 230
11 Vandewalle W. 940
12 Vanseveren F. 210
13 Vanacker W. 820
14 Boucquez M. 70
15 Debrulle G. NG
15 Degraeve F. NG
15 Desnouck R. NG
15 Ghewy M. NG
15 Hauweele W. NG
15 Leys L. NG
15 Pynebrouck W. NG
15 Sabot W. NG
15 Triest U. NG
15 Vandenberghe B. NG
15 Vandenmeulebroucke K. NG
15 Vanhoutte S. NG

zondag 5 september 2010

Uitslag wedstrijd 8 : Ijzer (05/09)

1 Debrulle G. 3540
2 Vanhoutte S. 2370
3 Depuydt A. 2330
4 Leys L. 1930
5 Pynebrouck D. 1500
5 Vandeweyer W. 1500
7 Vanhoutte W. 1410
8 Saesen R. 330
9 Boucquez M. 1380
10 Sabot W. 250
11 Vermote P. 1350
12 Vanseveren F. 210
13 Regheere M. 1150
14 Vandewalle W. 200
15 Ghewy M. 1090
16 Hauweele W. 140
17 Titeca E. 920
18 Vanacker W. 0
19 Buelens P. NG
19 Deblieck K. NG
19 Degraeve F. NG
19 Desnouck R. NG
19 Pynebrouck W. NG
19 Triest U. NG
19 Vandenberghe B. NG
19 Vandenmeulebroucke K. NG

zondag 22 augustus 2010

Uitslag wedstrijd 7 : Spaarbekken (22/08)

1 Pynebrouck W. 7780
2 Saesen R. 3880
3 Vandeweyer W. 4320
4 Vandenberghe B. 3750
5 Vermote P. 3730
6 Vanhoutte W. 3160
7 Deblieck K. 3680
8 Debrulle G. 2800
8 Pynebrouck D. 2800
10 Regheere M. 3480
11 Vandewalle W. 2650
12 Sabot W. 2070
13 Titeca E. 2630
14 Leys L. 1800
15 Vanacker W. 2150
16 Depuydt A. 1390
17 Vanhoutte S. 1550
18 Ghewy M. 960
19 Buelens P. 900
20 Hauweele W. 420
21 Vanseveren F. 670
22 Desnouck R. 210
23 Boucquez M. 570
24 Degraeve F. NG
24 Triest U. NG
24 Vandenmeulebroucke K. NG

zondag 8 augustus 2010

Uitslag wedstrijd 6 : Kanaal Plassendale (08/08)

1 Debrulle G. 2710
2 Leys L. 1990
3 Titeca E. 1590
4 Boucquez M. 1580
5 Regheere M. 1530
6 Vandeweyer W. 1210
7 Vanhoutte S. 1160
8 Vanseveren F. 970
9 Vandewalle W. 1110
10 Vanhoutte W. 540
11 Sabot W. 440
12 Vandenberghe B. 500
13 Deblieck K. 440
14 Buelens P. 320
15 Hauweele W. 340
16 Saesen R. 150
17 Vanacker W. 220
18 Ghewy M. 120
19 Vermote P. 130
20 Desnouck R. 110
21 Degraeve F. NG
21 Depuydt A. NG
21 Pynebrouck D. NG
21 Pynebrouck W. NG
21 Triest U. NG
21 Vandenmeulebroucke K. NG

zondag 18 juli 2010

Uitslag wedstrijd 5 : Spaarbekken (18/07)

1 Debrulle G. 7630
2 Leys L. 7030
3 Regheere M. 6360
4 Vermote P. 5250
5 Pynebrouck W. 5450
6 Vanhoutte S. 4620
7 Pynebrouck D. 4520
8 Vandeweyer W. 4180
9 Vandenberghe B. 4100
10 Sabot W. 3650
11 Buelens P. 3420
12 Deblieck K. 3220
13 Titeca E. 3100
14 Hauweele W. 1690
15 Saesen R. 2630
16 Boucquez M. 1570
17 Vanhoutte W. 2110
18 Vanacker W. 1450
19 Depuydt A. 1720
20 Vanseveren F. 980
21 Vandewalle W. 1230
22 Ghewy M. 690
23 Desnouck R. 140
24 Degraeve F. NG
24 Triest U. NG
24 Vandenmeulebroucke K. NG

zondag 11 juli 2010

Uitslag wedstrijd 4 : Spaarbekken (11/07)

1 Vandeweyer W. 16690
2 Regheere M. 5620
3 Leys L. 7820
4 Titeca E. 5180
5 Vermote P. 6990
6 Pynebrouck W. 4640
7 Vandenberghe B. 6470
8 Vanhoutte W. 4500
9 Pynebrouck D. 5360
10 Debrulle G. 4260
11 Saesen R. 5200
12 Deblieck K. 3700
13 Vanhoutte S. 4530
14 Vanseveren F. 2820
15 Depuydt A. 3800
16 Vandewalle W. 2110
17 Buelens P. 2260
18 Vanacker W. 1220
19 Hauweele W. 1660
20 Ghewy M. 1050
21 Boucquez M. 1430
22 Desnouck R. 400
23 Degraeve F. NG
23 Sabot W. NG
23 Triest U. NG
23 Vandenmeulebroucke K. NG

zondag 27 juni 2010

Uitslag wedstrijd 3 : Kanaal Plassendale (27/06)

1 Vandeweyer W. 500
1 Vermote P. 500
3 Saesen R. 240
4 Vanhoutte W. 120
5 Vanseveren F. 380
6 Boucquez M. 60
7 Degraeve F. 260
8 Vanacker W. 50
9 Regheere M. 150
10 Pynebrouck D. 40
11 Debrulle G. 130
12 Titeca E. 40
13 Buelens P. 0
13 Deblieck K. 0
13 Depuydt A. 0
13 Desnouck R. 0
13 Ghewy M. 0
13 Hauweele W. 0
13 Pynebrouck W. 0
13 Sabot W. 0
13 Vanhoutte S. 0
22 Leys L. NG
22 Triest U. NG
22 Vandenberghe B. NG
22 Vandenmeulebroucke K. NG
22 Vandewalle W. NG

zondag 20 juni 2010

Volgende wedstrijd 27 juni : Rattevalle

De volgende wedstrijd wordt betwist in het kanaal Plassendale, aan de Rattevalle

Uitslag wedstrijd 2 : Spaarbekken (20/06)

1 Vermote P. 4810
2 Degraeve F. 3880
3 Pynebrouck D. 3810
3 Vanhoutte W. 3810
5 Regheere M. 3400
6 Buelens P. 1990
7 Vanhoutte S. 3220
8 Hauweele W. 1790
9 Vandeweyer W. 1630
10 Vandewalle W. 1300
11 Leys L. 1530
12 Saesen R. 840
13 Debrulle G. 1410
14 Deblieck K. 650
15 Pynebrouck W. 1200
16 Titeca E. 640
17 Boucquez M. 460
18 Vanacker W. 0
19 Depuydt A. NG
19 Desnouck R. NG
19 Ghewy M. NG
19 Sabot W. NG
19 Triest U. NG
19 Vandenberghe B. NG
19 Vandenmeulebroucke K. NG
19 Vanseveren F. NG